Top

Mission & Vision

Missie

Kuunganisha staat voor verbinding. We zijn er op gericht om jou in contact te brengen met jezelf en je eigen kracht waardoor je vanuit liefde voor jezelf verbinding met de ander kan aangaan. En de ander zien we breed: binnen je werk, je relaties, je buurtbewoners, tussen gemeenschappen of werelddelen. Zodat jij vanuit eigenheid en veiligheid de wereld een betere plek kan maken. En een betere wereld begint bij jezelf! Jij bent ons uitgangspunt! Wij bieden een gelegenheid waar alle ruimte is om vanuit veiligheid op een open manier te kijken naar wat jou belemmert om je eigen kwaliteiten volledig te benutten en met vreugde en vrijheid in het leven te staan.

Visie

We gaan uit van een positief mensbeeld: ieder mens heeft goede redenen waarom hij doet zoals hij doet. Gedrag komt niet zomaar uit de lucht vallen. We vinden het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het gedrag van een persoon en de identiteit. Je bent niet je gedrag, je bent veel meer dan dat. We zijn ervan overtuigd dat een ieder kan groeien en veranderen en dus zijn/haar situatie kan verbeteren. Of dat nu in Nederland is of in een ontwikkelingsland. Datgene wat mensen vaak tegenhoudt om naar een gewenste situatie te gaan zijn vaak belemmerende overtuigingen. Wij kunnen je die belemmerende overtuigingen leren ontdekken en herkennen waarna je ze om kan zetten in gewenste overtuigingen en gedrag.
Andere belangrijke uitgangspunten van Kuunganisha zijn:

  • Ieder mens heeft alle hulpbronnen in zich om zijn of haar situatie te verbeteren
  • Ieder mens op deze wereld heeft recht op toegang tot deze hulpbronnen dmv coaching en training
  • Er bestaan geen fouten, van alles kun je leren en dat is feedback
  • Je hebt een eigen model van de wereld: je bekijkt de wereld vanuit jouw referentiekader

Belangrijke kernwoorden van Kuunganisha zijn:

Veiligheid, verantwoordelijkheid, verbinding, humor, creativiteit, flexibliteit, open vizier, vrijheid, puurheid, authenticiteit, echtheid, respect voor wat is.

.